||ENG

最新優惠

首頁優惠及活動最新優惠
全部優惠|開戶迎新優惠|推薦朋友優惠|智選基金優惠
上市公司員工福利 永久免佣金計劃*
日期: 2020年06月30至2020年08月31
Summer Flash夏日狂賞 每隻股票回贈高達780港元
日期: 2020年06月08至2020年08月09
指定行業及專業人士 連串星級獎賞 總值超過HK$10,000
日期: 2020年06月08至2020年08月08
夏日·炎炎大抽獎 1股Tesla等您拎
日期: 2020年06月01至2020年08月31
嚟uSMART開戶 送您優質股
日期: 2020年05月05至2020年07月03
0%基金認購費優惠 更送您現金券
日期: 2020年05月11至2020年06月30
button code
全民拎著數
日期: 2020年04月09至2020年06月05
button code
開心分享齊齊有賞 好友同您一齊賺
日期: 2020年05月05至2020年05月31
指定行業及專業人士 尊享驚喜5重賞
日期: 2020年03月25至2020年05月24
button code
嚟uSMART 開戶著數多# 1股價值約$7,500 Tesla等你拎^
日期: 2020年03月16至2020年06月15
button code