||ENG
back返回上一页
嚟uSMART 開戶著數多# 1股價值約$7,500 Tesla等你拎^

嚟uSMART 開戶著數多# 1股價值約$7,500 Tesla等你拎^

活动详情

活動地區:香港旺角體驗店地區限定推廣活動

 

活動詳情

在推廣期內,新客戶親臨旺角體驗店開戶,可享開戶迎新優惠之餘,更即時享有一次抽獎機會#,最高可獲1股Tesla (價值約HKD7,500)。仲等? 快D嚟旺角體驗店開戶喇!

 

獎品列表^

獎品

價值

匯豐控股 (Stock: 5) 1股^

HK$ 70.05

美團點評 (Stock: 3690) 1股^

HK$ 166.00

阿里巴巴 (Stock: 9988) 1股^

HK$ 227.40

HK$300代用券

HK$ 300.00

2個月專家投資策略

HK$ 3,888.00

1個月黃國英投資策略

HK$ 888.00

Tesla (Stock: TSLA.US) 1股^

HK$ 7,500

^數據截至2020年2月5日上午8時的52週高位,匯率以1美元兌7.8港元計算

 

 1. 每位參加者只可獲一次抽獎機會;
 2. 參加者必須於推廣期內在旺角體驗店內進行抽獎,抽獎一經開始,一概不得更改、取消或退回。

 

#只適用於旺角體驗店開戶並存入$20,000或以上的新客戶

*優惠受相關條款約束

 

下载程式images/common/app-store.pngimages/common/google-play.png

活動條款及細則:

 1. 活動日期由2020年3月16日至2020年6月15日(包括首尾兩天)。
 2. 此優惠活動僅適用於新客戶參與,新客戶是指過去 6 個月內並沒有開立任何本公司的交易賬戶。
 3. 新客戶必須在旺角體驗店開戶並即時存入$20,000 或以上即可享有一次抽獎機會;
 4. 每位參加者只可獲一次抽獎機會。
 5. 參加者必須於推廣期內在旺角體驗店內進行抽獎,抽獎一經開始,一概不得更改、取消或退回。
 6. 所得獎品券可於手機應用程式「uSMART 友信智投」的「獎品中心」查看,獎品券狀態均為「未使用」;用戶須自行激活,每名參加者只限中獎一次,所有股票(抽獎獎品)將於激活後5個工作天內存入賬戶內。
 7. 如獲得獎品券後30天內仍未能成功開戶或存款,獎品券將隨之失效。
 8. 抽獎活動只限首次用戶參與,不能重覆。若註冊用戶使用其他個人資料另外開啟新賬號(如電話號碼),經核實為同一身份後,亦作重覆申請處理,不可再次參加抽獎。
 9. 如有任何涉嫌欺詐、違反任何法規或不恰當行為而被友信證券終止其賬戶,友信證券保留採取任何必要法律行動的權利,追討本推廣計劃已存入或支付用戶的獎賞及因上述用戶之行為所產生任何法律責任或損失。
 10. 如有任何爭議,友信證券保留活動最終決定權,並對活動參與者具約束力。
 11. 如有任何涉嫌欺詐、違反任何法規或不恰當行為而被終止其賬戶,友信證券保留採取任何必要法律行動的權利,追討任何已贈予用戶的獎品券及因上述客戶之行為所產生任何法律責任或損失。
 12. 上述優惠是有附帶條件,在推廣活動期內達到上述條件才可獲得,用戶如對上述優惠有任何查詢,歡迎致電 +852 3018 4526與銷售及客戶服務部聯絡。
 13. 廣告或/及網頁及活動細則內載有的資料僅供參考,並不構成任何專業意見、要約、招攬或投資意見。證券價格可升可跌,過往表現並非未來表現的指引,您作任何投資決定前,請先諮詢獨立的專業顧問。
 14. 本廣告或/及網頁及活動細則並未經香港證券及期貨事務監察委員會或任何監管機構審核。

 

風險及免責聲明:

以上推廣受條款約束.如有任何爭議,友信證券有限公司(下文簡稱「友信證券」)保留最終決定權。投資者應注意,投資涉及風險,投資產品價格可升可跌,過往表現並非未來表現的指引,投資前請充分理解產品風險,並諮詢專業顧問。本廣告不構成任何證券、金融產品或工具的邀約、招攬、建議、意見或任何保證。本廣告由友信證券提供,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。