||ENG
banner

最新優惠

首頁優惠及活動最新優惠
全部優惠|開戶迎新優惠|推薦朋友優惠|智選基金優惠
嚟uSMART開戶 送您優質股
日期: 2020年05月05至2020年07月03
0%基金認購費優惠 更送您現金券
日期: 2020年05月11至2020年06月30
全民拎著數
日期: 2020年04月09至2020年06月05
開心分享齊齊有賞 好友同您一齊賺
日期: 2020年05月05至2020年05月31
指定行業及專業人士 尊享驚喜5重賞
日期: 2020年03月25至2020年05月24
button code
嚟uSMART 開戶著數多# 1股價值約$7,500 Tesla等你拎^
日期: 2020年03月16至2020年06月15
button code
uSMART重磅迎新獎 獎賞多到拎唔晒
日期: 2020年03月13至2020年05月04
button code
基金同行,認購費高達5折*
日期: 2020年02月27至2020年03月12
button code
小數怕長計 高頻交易折扣 高達35折*
日期: 2020年02月14至2020年02月29
button code
股神大挑戰 百萬獎品等您拎
日期: 2020年01月24至2020年03月23
button code